webmaster
Posted in Dorpsregisseur

Diensten en klussen door vrijwillgers

Leden van de dorpscoöperatie kunnen contact opnemen met de dorpsregisseur als er een dienst of een klus geklaard moet worden. De dorpsregisseur kan hiervoor een beroep doen op circa 120 inwoners die zich bereid hebben verklaard om allerlei diensten en klussen te verrichten voor mede-inwoners die niet meer zelf in staat zijn om kleine klussen […]

webmaster
Posted in Dorpsregisseur

WMO

De dorpsregisseur is bevoegd alle meldingen en verzoeken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van alle inwoners in behandeling te nemen. Tevens is zij bevoegd een zelfstandig besluit te nemen of en zo ja, in hoeverre een verzoek wordt gehonoreerd.  Voor ondersteuning vanuit de Wmo maakt het dus niet uit of u […]

webmaster
Posted in Projecten

Heel Hollandscheveld telt

Onder deze noemer hebben wij in de afgelopen jaren  bijeenkomsten gehouden op locatie waarvoor telkens de bewoners van een aantal straten huis aan huis werden uitgenodigd. Zo hebben wij met bijeenkomsten in Het Allee, De Veldershof, Concordia, WZC Beatrix en ’t Anker alle inwoners benaderd. Onze opzet hiervan was om in een vroeg stadium van […]

webmaster
Posted in Projecten

Dag ontmoetingen in t’anker

Elke dinsdag en vrijdag zijn er tussen 10.00 en 14.00 uur dagontmoetingen in dorpscentrum ’t Anker. Het doel hiervan is om er samen en steeds met twee vrijwilligers een gezellige dag van te maken. Nieuwtjes uitwisselen, het verleden opfrissen, spelletjes doen en zo nu en dan iemand uitnodigen om wat te vertellen en wat te […]

webmaster
Posted in Projecten

Actie Kanskaart

In januari 2018 zijn we gestart met deze actie en in januari 2019 konden we de actie afronden. Toen hadden we met bijna 40 vrijwilligers op 2006 woonadressen een kanskaart bezorgd en die ook weer opgehaald. Men kon hierop invullen voor welke financiële voorziening men dacht in aanmerking te komen, omdat hun inkomen hiervoor laag […]

webmaster
Posted in Projecten

Laaggeletterdheid

Uit landelijk onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt, dat in de gemeente Hoogeveen 16% van de inwoners tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Geprojecteerd op Hollandscheveld betekent dit een aantal van ongeveer 400 laaggeletterden in deze leeftijdsgroep. Als wij hier de 65 plussers bijtellen dan komt het aantal in Hollandscheveld ongeveer op […]

webmaster
Posted in Projecten

Bundeling van zorg

Op 18 december 2018 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om voor een experimenteerperiode van 3 jaar de totale zorg te gaan bundelen. De ondertekende partijen zijn enerzijds de instanties die de zorg betalen, te weten de gemeente, de zorgverzekeraar en het rijk. Anderzijds zijn dit de zorgaanbieders die door Zilveren Kruis voor de zorgverlening gecontracteerd […]

webmaster
Posted in Nieuws

Project mindergeletterdheid

Project mindergeletterdheid van Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt  Zoals je weet hadden wij op 1 maart de startbijeenkomst over mindergeletterdheid. Dit was een mooie en nuttige bijeenkomst. Wij hadden ongeveer 50 bezoekers. Zij waren na afloop positief. Intussen zijn er 7 vrijwilligers door het Taalhuis Hoogeveen opgeleid als docent mindergeletterdheid. Zij staan klaar om een taalcursus te geven […]

webmaster
Posted in Nieuws

‘DE ANHOLDER WINT’

DORPSREGISSEUR: ‘DE ANHOLDER WINT’ IS IN HOLLANDSCHEVELD OPNIEUW WAAR GEMAAKT “Ik ben trots op alle inwoners van Hollandscheveld” zei Jacomijn de Jong tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligers die het afgelopen jaar actief hebben meegeholpen aan het succes van de Kanskaartactie. Zij bedankte al deze vrijwilligers voor hun inzet en de inwoners voor hun vertrouwen […]