Op 18 december 2018 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om voor een experimenteerperiode van 3 jaar de totale zorg te gaan bundelen. De ondertekende partijen zijn enerzijds de instanties die de zorg betalen, te weten de gemeente, de zorgverzekeraar en het rijk. Anderzijds zijn dit de zorgaanbieders die door Zilveren Kruis voor de zorgverlening gecontracteerd zijn, te weten Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Icare en Thuiszorg NNCZ/Beatrix. In 2019 zullen wij samen met al deze partijen de samenwerking zodanig vorm en inhoud gaan geven dat er voor de inwoners één aanspreekpunt komt voor alle vormen van zorg en hulp.