Wij zijn in Hollandscheveld de leden-organisatie die de Wmo-ondersteuning voor alle inwoners regelt. In voorkomende situaties kunnen wij vrijwilligers inzetten voor diensten aan inwoners die hulp nodig hebben en lid zijn van onze leden-organisatie.

Na een voorbereidingsperiode van ruim 2 jaar is onze leden-organisatie op 23 december 2014 als een coöperatieve vereniging opgericht. Wij wisten toen dat het gemeentebestuur in principe achter ons initiatief stond. Uit een enquête (klik hier) onder de inwoners en uit een paar informatiebijeenkomsten wisten wij ook dat de inwoners ons plan omarmden. Wij noemen de vereniging:  Dorpscoöperatie HOLLANDSCHEVELDVERBINDT .

Na werving en selectie konden wij per 1 oktober 2015 Jacomijn de Jong in de nieuwe functie van dorpsregisseur benoemen.

Jacomijn de Jong werkt vanuit dorpscentrum ’t Anker en zij is volledig bevoegd om alle Wmo- meldingen en – aanvragen zelfstandig op te pakken en af te handelen. Daarvoor is het niet nodig om lid van onze leden-organisatie te zijn. Daarnaast kan zij een beroep doen op ongeveer 120 vrijwilligers om bepaalde diensten te leveren aan inwoners die lid zijn van onze leden-organisatie.     

Het woord VERBINDT in de naam hebben wij niet voor niets aan de plaatsnaam toegevoegd. Enerzijds kennen wij hieraan de volgende kernwaarden als betekenis toe: inwoners met elkaar verbinden door naar elkaar om te zien in onderlinge solidariteit. Anderzijds is van het begin af aan ons streven om niet alleen de wettelijke Wmo  – ondersteuning en de vrijwilligershulp aan elkaar te verbinden, maar ook de zorg zoals de wijkverpleging en de 24 uurszorg. Dit bleek een zeer weerbarstig en langdurig proces te zijn. (Klik Hier) Maar op 18 december 2018 hebben wij met de financiers van de zorg (gemeente, rijk en zorgverzekeraar) en met de zorgaanbieders (Beter Thuis Wonen, Buurtzorg, Icare en Thuiszorg NNCZ/Beatrix) een samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten. Hiermee is het fundament gelegd om alle soorten van zorg te bundelen. Voorlopig gaat het om een 3-jarig experiment. Vanaf 2019 zullen alle partijen zodanig vorm en inhoud moeten geven aan de samenwerking dat er één aanspreekpunt komt.