1. De coöperatieve vereniging is in 2014 opgericht bij notariële akte. In deze akte zijn tevens de statuten opgenomen.

2. Willem Kip had al een hele tijd geleden aangegeven dat hij het zo langzamerhand wat rustiger wilde aandoen en dat hij er wel aan toe was om zijn functie van bestuurslid/penningmeester neer te leggen. In april 2019 kwam het hier dan toch nog een keer van. Jan de Jonge was bereid zijn plaats in te nemen. De ledenvergadering ondersteunde zijn kandidatuur. Tegelijkertijd werd op voorstel van het bestuur besloten het bestuur uit te breiden met twee leden.

De samenstelling is nu als volgt: Aly Bruins, Peter Dekker, Nelleke Groen, Jan de Jonge, Wim Kleine, Jan de Vries en Jan van der Weide.      

3. De jaarvergadering wordt elk jaar in het voorjaar gehouden.

4. Het aantal leden schommelt tussen de 750 en 800 leden. Elke inwoner van Hollandscheveld boven de 18 jaar kan zich als lid aanmelden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00 per persoon. Voor elke medebewoner bedraagt de contributie vervolgens € 7,50 per jaar. Voor het aanmeldingsformulier Klik hier