Vul hier de gegevens in om u aan te melden als lid van onze Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt. hiernaast kunt u het formulier ook downloaden.

    Naam incassant: Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt
    Adres incassant: Riegshoogtendijk 47 Postcode incassant: 7913 AA
    Woonplaats incassant: Hollandscheveld Incassant ID: NL56ZZZ622059350000
    Kenmerk machtiging**:Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging.