Isolatiesubsidie voor Drenten met inkomen rond sociaal minimum in oktober beschikbaar

Drentse inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum, kunnen vanaf maandag 3 oktober 2022 subsidie aanvragen voor spouwmuur- of bodemisolatie.  De subsidie is bedoeld voor inwoners met een koopwoning en een minimum inkomen per jaar van € 21.335,-- bij een woning met één eigenaar- of € 29.598,-- bij een woning met meerdere eigenaren.
Inwoners die subsidie aanvragen krijgen maximaal € 2.500,- subsidie voor isolatiemaatregelen. Dit bedrag komt niet op rekening van de woningeigenaar zelf, maar gaat rechtstreeks naar het bedrijf dat de isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste woningen kan voor dit bedrag de gehele isolatiemaatregel uitgevoerd worden.

In totaal is € 2 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van spouwmuur- en bodemisolatie in Drenthe. Hiervan is € 1 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten en € 1 miljoen door de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe. Dat betekent dat ook inwoners van de gemeente Hardenberg een aanvraag in kunnen dienen.

Via een vragenlijst op de website gewoonzodrenthe.nl kunnen Drenten die graag willen isoleren vanaf maandag 3 oktober a.s. kijken of ze in aanmerking komen voor de subsidie. Na aanmelding komt een isolatie-adviseur langs om te kijken welke vorm van isolatie geschikt is voor de woning. Vervolgens zorgt deze adviseur voor een offerte en het indienen van de aanvraag samen met de woningeigenaar. ”Op deze manier willen wij de inwoners die een aanvraag doen zoveel mogelijk ontzorgen. En woningeigenaren hebben de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven niet zelf te betalen”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De subsidieregeling is door de provincie Drenthe in het leven geroepen, omdat voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen een hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis dagelijkse realiteit is. Daar komen de stijgende energiekosten van de afgelopen periode nog bij. Verduurzaming van de woning kan helpen, maar dat vraagt om een investering en omdat dit juist voor deze groep lastig is, wil de provincie met deze regeling daarbij helpen. Daarnaast wil de provincie ook andere woningeigenaren in Drenthe helpen en ontzorgen bij isolerende maatregelen. De provincie werkt samen met gemeenten en het Drents Energieloket aan een programma om inwoners te adviseren over slimmer, sneller en socialer isoleren. Het doel is om de isolatie te versnellen en de Drentse huiseigenaren op een goede manier te begeleiden van advies naar actie.

Samenleven in Hollandscheveld

Samenleven in Hollandscheveld met goede zorg en welzijn

In Hollandscheveld werken we samen in  het project Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) . Dit betekent regelruimte hebben om gezamenlijk een nieuwe invulling te geven aan de zorg voor en met elkaar.  In het project willen we  een aantal merkbare voordelen voor elkaar krijgen:

 • Er is één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp.
 • Er is één  medewerker (de maotwarker) die bij u over de vloer komt die met u samen bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is.
 • Daar waar mogelijk lossen inwoners hulpvragen zelf en met elkaar op.

Een nieuwe manier van werken

De maotwarker van DOS Hollandscheveld gaat na uw aanmelding met u in gesprek over uw vraag en over uw thuissituatie en werkt met u en uw naasten samen om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Samen komt u tot een plan voor zorg en ondersteuning die past bij uw thuissituatie. Hierin worden ook de taken opgenomen die uw netwerk vervult of die door vrijwilligers worden verricht.

DOS Hollandscheveld is er voor

 • Kwetsbare inwoners 18+, woonachtig in Hollandscheveld e.o., thuiswonend.
 • Waarbij sprake is van een (professionele) hulpvraag aan de dorpscoöperatie of deelnemende zorgaanbieders.
 • Met bereidheid tot deelname aan het project.

Contact

Heeft u een hulpvraag en wilt u graag in gesprek met een van de maotwarkers?

In verband met alle maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen houden de maotwarkers tot nader bericht nog geen spreekuur. Maar u kunt van 4 mei tot en met 29 mei wel gebruikmaken van de telefonische bereikbaarheid op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-17.00.

Telefoonnummer 0528 200567

In juni hopen we te kunnen starten met een spreekuur en met de telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag.

U kunt de maotwarker ook benaderen als u zich zorgen maakt over iemand in uw directe omgeving.

DOS Hollandscheveld is een samenwerkingsproject van Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, Icare, Buurtzorg, Beter Thuis Wonen en NNCZ Thuiszorg Hollandscheveld (WZC Beatrix), Gemeente Hoogeveen,  Zilveren Kruis zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zorgkantoor

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De dorpsregisseur is bevoegd alle meldingen en verzoeken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van alle inwoners in behandeling te nemen. Tevens is zij bevoegd een zelfstandig besluit te nemen of en zo ja, in hoeverre een verzoek wordt gehonoreerd.  Voor ondersteuning vanuit de Wmo maakt het dus niet uit of u lid of geen lid bent van de dorpscoöperatie.

meer weten neem contact op.

Projecten

Wij doen meer dan de Wmo – ondersteuning te regelen en vrijwilligers in te zetten voor allerlei diensten.

webmaster
Posted in Projecten

Heel Hollandscheveld telt

Onder deze noemer hebben wij in de afgelopen jaren  bijeenkomsten gehouden op locatie waarvoor telkens de bewoners van een aantal straten huis aan huis werden uitgenodigd. Zo hebben wij met bijeenkomsten in Het Allee, De Veldershof, Concordia, WZC Beatrix en ’t Anker alle inwoners benaderd. Onze opzet hiervan was om in een vroeg stadium van […]

webmaster
Posted in Projecten

Dag ontmoetingen in t’anker

Elke dinsdag en vrijdag zijn er tussen 10.00 en 14.00 uur dagontmoetingen in dorpscentrum ’t Anker. Het doel hiervan is om er samen en steeds met twee vrijwilligers een gezellige dag van te maken. Nieuwtjes uitwisselen, het verleden opfrissen, spelletjes doen en zo nu en dan iemand uitnodigen om wat te vertellen en wat te […]

webmaster
Posted in Projecten

Actie Kanskaart

In januari 2018 zijn we gestart met deze actie en in januari 2019 konden we de actie afronden. Toen hadden we met bijna 40 vrijwilligers op 2006 woonadressen een kanskaart bezorgd en die ook weer opgehaald. Men kon hierop invullen voor welke financiële voorziening men dacht in aanmerking te komen, omdat hun inkomen hiervoor laag […]

Heel Hollandscheveld telt

Onder deze noemer hebben wij in de afgelopen jaren  bijeenkomsten gehouden op locatie waarvoor telkens de bewoners van een aantal straten huis aan huis werden uitgenodigd. Zo hebben wij met bijeenkomsten in Het Allee, De Veldershof, Concordia, WZC Beatrix en ’t Anker alle inwoners benaderd. Onze opzet hiervan was om in een vroeg stadium van inwoners te horen of men al wensen/problemen heeft of dat men in de (nabije) toekomst wensen/problemen verwacht omtrent hun leefomstandigheden. En om te bespreken of en zo ja hoe wij daar samen iets aan zouden kunnen doen. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was ‘zachtjes gezegd’ niet overweldigend, maar een aantal inwoners gaf aan een persoonlijk gesprek wel op prijs te stellen. Met de betreffende inwoners hebben twee van onze vrijwilligers in overleg met onze dorpsregisseur deze gesprekken gehouden en de resultaten aan haar teruggekoppeld. Wie hierover een gesprek wil kan bellen met dorpsregisseur Jacomijn de Jong (telefoon 06 – 2321 1010)

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/8/9/hollandscheveldverbindt.nl/httpd.www/wp-content/themes/doctorial/tpl-home.php on line 373
 • Iedere donderdagochtend van 10.00-11.00 uur is er spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

  Telefonisch bereikbaar

  Iedere donderdagochtend van 10.00-11.00 uur is er spreekuur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.
 • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/d/8/9/hollandscheveldverbindt.nl/httpd.www/wp-content/themes/doctorial/tpl-home.php on line 373
  • maandag
  • dinsdag
  • woensdagochtend
  • donderdag
  • vrijdagochtend

  Openingstijden

  maandag dinsdag woensdagochtend donderdag vrijdagochtend

Diensten en klussen door vrijwilligers

Leden van de dorpscoöperatie kunnen contact opnemen met de dorpsregisseur als er een dienst of een klus geklaard moet worden. De dorpsregisseur kan hiervoor een beroep doen op circa 120 inwoners die zich bereid hebben verklaard om allerlei diensten en klussen te verrichten voor mede-inwoners die niet meer zelf in staat zijn om kleine klussen in of rond huis te doen en bijvoorbeeld ook geen handige (schoon)zoon, (schoon)dochter of iemand anders in de buurt hebben.

De diensten die vrijwilligers aan mede-bewoners kunnen verlenen zijn:

 • zo nu en dan een bezoek brengen om wat met elkaar te praten en samen koffie te drinken
 • samen boodschappen doen of er alleen voor zorgen dat de boodschappen in huis komen
 • een wandelingetje maken of een rondje fietsen (kan ook met een elektrische duofiets)
 • vervoer met de auto van de vrijwilliger naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, huisarts of zo nu en dan een autotochtje om er eens even ‘uit’ te zijn of voor het afleggen van een familiebezoekje

Als wij het in dit verband hebben over klussen, dan denken wij aan:

 • kleine reparaties in huis, zoals bijvoorbeeld een deur die niet goed scharniert, een drempel die los ligt of voor de veiligheid verwijderd moet worden, een snoertje vervangen of verlengen, een stekker aanzetten, een lamp vervangen
 • een knoop aanzetten, een zoom inleggen
 • een computer aansluiten, programma’s installeren, bestanden opruimen
 • in- of afstellen van een telefoon en een televisie
 • kleine klussen rondom huis, zoals een schutting of een tuinhekje repareren, kleine schilderklusjes
 • eenvoudig tuinonderhoud, zoals na de winter de tuin weer in orde maken of voor de winter de tuin ‘winterklaar’ maken
 • een fietsband plakken

Hebt u concrete vragen hierover, schroom niet neem dan contact op met Jacomijn de Jong (telefoonnummer 06 – 2321 1010)