Onder deze noemer hebben wij in de afgelopen jaren  bijeenkomsten gehouden op locatie waarvoor telkens de bewoners van een aantal straten huis aan huis werden uitgenodigd. Zo hebben wij met bijeenkomsten in Het Allee, De Veldershof, Concordia, WZC Beatrix en ’t Anker alle inwoners benaderd. Onze opzet hiervan was om in een vroeg stadium van inwoners te horen of men al wensen/problemen heeft of dat men in de (nabije) toekomst wensen/problemen verwacht omtrent hun leefomstandigheden. En om te bespreken of en zo ja hoe wij daar samen iets aan zouden kunnen doen. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was ‘zachtjes gezegd’ niet overweldigend, maar een aantal inwoners gaf aan een persoonlijk gesprek wel op prijs te stellen. Met de betreffende inwoners hebben twee van onze vrijwilligers in overleg met onze dorpsregisseur deze gesprekken gehouden en de resultaten aan haar teruggekoppeld. Wie hierover een gesprek wil kan bellen met dorpsregisseur Jacomijn de Jong (telefoon 06 – 2321 1010)