Uit landelijk onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven blijkt, dat in de gemeente Hoogeveen 16% van de inwoners tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd is. Geprojecteerd op Hollandscheveld betekent dit een aantal van ongeveer 400 laaggeletterden in deze leeftijdsgroep. Als wij hier de 65 plussers bijtellen dan komt het aantal in Hollandscheveld ongeveer op 550 laaggeletterden. Hoewel laaggeletterdheid heel vaak niet betekent dat men helemaal niet kan lezen of schrijven. Bijna altijd kan men dit in meer of mindere mate wel. Maar men heeft er zelf moeite mee.  En als men er last van heeft om zich op papier goed uit te drukken, dan is er sprake van een probleem. Dat is ook het geval als men na het lezen van brieven, formulieren, recepten, gebruiksaanwijzingen nog niet precies weet wat er bedoeld wordt. Wij vonden deze problematiek belangrijk genoeg om de strijd tegen laaggeletterdheid in Hollandscheveld aan te gaan. Op 1 maart 2019 hadden wij de startbijeenkomst. Hier kwamen ongeveer 50 belangstellenden op af. Een aantal organisaties heeft inmiddels aangegeven dat binnen hun organisatie iemand de laaggeletterdheid als aandachtspunt op zich zal nemen. Deze zal goed om zich heen kijken en er een alledaags gespreksonderwerp van proberen te maken. De contactpersoon zal contact onderhouden met onze dorpsregisseur. Ook een aantal geïnteresseerde inwoners heeft te kennen gegeven hetzelfde te willen doen. Dit moet de manier zijn om inwoners die met dit probleem te kampen hebben over de streep te krijgen en contact op te nemen met Jacomijn de Jong. Als wij in het dorp dit onderwerp serieus nemen en er met elkaar openlijk over praten, dan kunnen eventuele drempels sneller worden geslecht en verdwijnen eventuele schaamtegevoelens ook eerder. Er zijn inmiddels al 7 inwoners die opgeleid zijn om de taalcursus aan laaggeletterden te geven.             

Jacomijn doet een oproep aan iedereen die een probleem heeft met lezen en schrijven om haar te bellen. (telefoon 06 – 2321 1010) Schroom niet, maak het jezelf niet nog langer lastig!