Samenleven in Hollandscheveld met goede zorg en welzijn

In Hollandscheveld werken we samen in  het project Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) . Dit betekent regelruimte hebben om gezamenlijk een nieuwe invulling te geven aan de zorg voor en met elkaar.  In het project willen we  een aantal merkbare voordelen voor elkaar krijgen:

  • Er is één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp.
  • Er is één  medewerker (de maotwarker) die bij u over de vloer komt die met u samen bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is.
  • Daar waar mogelijk lossen inwoners hulpvragen zelf en met elkaar op.

Een nieuwe manier van werken

De maotwarker van DOS Hollandscheveld gaat na uw aanmelding met u in gesprek over uw vraag en over uw thuissituatie en werkt met u en uw naasten samen om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Samen komt u tot een plan voor zorg en ondersteuning die past bij uw thuissituatie. Hierin worden ook de taken opgenomen die uw netwerk vervult of die door vrijwilligers worden verricht.

DOS Hollandscheveld is er voor

  • Kwetsbare inwoners 18+, woonachtig in Hollandscheveld e.o., thuiswonend.
  • Waarbij sprake is van een (professionele) hulpvraag aan de dorpscoöperatie of deelnemende zorgaanbieders.
  • Met bereidheid tot deelname aan het project.

Contact

Heeft u een hulpvraag en wilt u graag in gesprek met een van de maotwarkers?

In verband met alle maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen houden de maotwarkers tot nader bericht nog geen spreekuur. Maar u kunt van 4 mei tot en met 29 mei wel gebruikmaken van de telefonische bereikbaarheid op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-17.00.

Telefoonnummer 0528 200567

In juni hopen we te kunnen starten met een spreekuur en met de telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag.

U kunt de maotwarker ook benaderen als u zich zorgen maakt over iemand in uw directe omgeving.

DOS Hollandscheveld is een samenwerkingsproject van Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, Icare, Buurtzorg, Beter Thuis Wonen en NNCZ Thuiszorg Hollandscheveld (WZC Beatrix), Gemeente Hoogeveen,  Zilveren Kruis zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zorgkantoor