DORPSREGISSEUR: ‘DE ANHOLDER WINT’ IS IN HOLLANDSCHEVELD OPNIEUW WAAR GEMAAKT

“Ik ben trots op alle inwoners van Hollandscheveld” zei Jacomijn de Jong tijdens de bijeenkomst met de vrijwilligers die het afgelopen jaar actief hebben meegeholpen aan het succes van de Kanskaartactie. Zij bedankte al deze vrijwilligers voor hun inzet en de inwoners voor hun vertrouwen dat ze aan de vrijwilligers hebben gegeven. Deze actie is vorig jaar door de Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt op touw gezet en heeft gelopen van januari 2018 tot januari 2019. De suggestie om door middel van juist deze actie iets te doen voor de inwoners met een laag inkomen kwam van Luit Hummel van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD). Wethouder Gert Vos, die ook aanwezig was, vertelde dat hij direct positief reageerde op het verzoek om deze actie te faciliteren. Hij heeft daar geen moment spijt van gehad. Want, als Hollandscheveld zich ergens voor inzet , dan zetten ze met elkaar daar ook echt de schouders onder. Dat is ook nu weer gebleken. Uit de resultaten, die dorpsregisseur Jacomijn de Jong presenteerde, blijkt dat 42 vrijwilligers in 7 rondes 2006 huisadressen hebben bezocht om de kanskaart af te geven en toe te lichten om deze een week later weer op te halen. Van 91 huishoudens werd een ingevulde kanskaart terugontvangen. Samen gaf men 200 regelingen aan met de vraag of men hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Deze 91 huishoudens zijn door 11 vrijwilligers bezocht om samen te bekijken welke vragen kansrijk zijn. Samen met de betrokken inwoners hebben zij heel wat aanvraagformulieren ingevuld. Er zijn in ieder geval tenminste 64 aanvragen toegekend. Maar het werkelijk aantal toegekende aanvragen kan nog iets hoger liggen, aldus Jacomijn. De toegekende financiële regelingen betreffen onder meer de Regeling Meerkosten, het Activiteitenfonds, het Kindpakket, de Regeling bijkomende studiekosten, Jeugdsport en cultuurfonds, Individuele inkomenstoeslag, Zorg- en huurtoeslag. Een enkele keer werd er ook hulp geboden bij het invullen van de belastingaangifte. Enkele aanvragen om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen werden ook gehonoreerd.

Jacomijn wist nog te vertellen dat ook een aantal kaarten is terugontvangen met opmerkingen als ‘wij hoeven en kunnen geen aanspraak maken op de één of andere financiële regeling, maar wij hebben veel waardering voor deze actie’. Eén inwoner stuurde zelfs uit waardering een bon voor een appeltaart. Door te verwijzen naar de titel ‘De Anholder wint’ van het jubileumboekje dat in 2016 door de Vereniging Hollandscheveld is uitgegeven, sloot zij de avond af.