Project mindergeletterdheid van Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt 

Zoals je weet hadden wij op 1 maart de startbijeenkomst over mindergeletterdheid. Dit was een mooie en nuttige bijeenkomst. Wij hadden ongeveer 50 bezoekers. Zij waren na afloop positief.

Intussen zijn er 7 vrijwilligers door het Taalhuis Hoogeveen opgeleid als docent mindergeletterdheid. Zij staan klaar om een taalcursus te geven aan mindergeletterden. De eerste twee cliënten hebben zich al aangemeld voor een taalcursus.

Ui t landelijk onderzoek blijkt dat er in ons dorp Hollandscheveld  400 à 500 mensen moeten wonen die moeite hebben met lezen en schrijven.
Nu is het de kunst om er achter te komen wie dat zijn. En wie van deze 400 à 500 inwoners een taalcursus wil volgen.

Wij hebben jullie nodig om hier achter te komen!

Waarom?

Omdat jullie door je werk/activiteiten met veel mensen in aanraking komen. Meestal valt mindergeletterdheid helemaal niet op. Veel mensen weten het heel goed te verbergen.

Annet Hofstra van het Taalhuis Hoogeveen kan praktische tips en aanwijzingen geven waardoor je alerter wordt op het signaleren van mindergeletterdheid. Zij weet ook welke vervolgstappen er genomen kunnen worden.

Een aantal organisaties heeft inmiddels een contactpersoon doorgegeven. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat deze organisaties het belang van het opsporen van mindergeletterdheid inzien en er ook daadwerkelijk wat aan willen doen.

 Wij organiseren twee keer een bijeenkomst, waarin Annet Hofstra  praktische tips en aanwijzingen geeft met betrekking tot het oppikken van signalen van mindergeletterdheid. Zij vertelt hoe je mindergeletterdheid bespreekbaar kunt maken met de betreffende inwoner en wat je vervolgens kunt doen.

Deze bijeenkomst is gratis en wordt gehouden in Dorpscentrum ’t Anker in Hollandscheveld.
Je kunt kiezen uit twee datums:

£ donderdagavond 11 april : 19.30 uur tot 22.00 uur

£ maandagmiddag  15 april van 14.00 uur tot 16.30 uur

Wil je vóór 8 april jouw voorkeursdag doorgeven via: dorpsregisseur@hollandscheveldverbindt.nl
Na aanmelding ontvang  je van ons een definitieve bevestiging.

Met vriendelijke groet,

Namens Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt,
Jacomijn de Jong, dorpsregisseur
Jan de Vries, voorzitter dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt