Hollandscheveld – Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt wil laaggeletterdheid aanpakken en onder de aandacht brengen. De organisatie was dan ook erg blij met de komst van 50 bezoekers die vrijdagavond naar dorpscentrum ’t Anker kwamen om de startbijeenkomst bij te wonen over de aanpak van de laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid en de problemen daaromheen onder de aandacht brengen. Dat was het doel van de bijeenkomst. En dat is gelukt, zo geeft de coöperatie aan. Wethouder Gert Vos, dorpsregisseur Jacomijn de Jong en de Taalambassadeurs Eddy bij ’t Werk, Henry en Sandra Kroezen werden over hun ervaringen geïnterviewd door Annet Hofstra. Zij is de Taalcoördinator van het Taalhuis Hoogeveen.

Voorstelling

Theatergroep Foolcolor uit Groningen droeg met haar voorstelling ‘Aap, noot, mies’ bovendien bij aan het besef dat een mens echt in de problemen kan komen. Problemen kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld plaatsnaamborden niet gelezen kunnen worden. De theatermakers lieten zien wat er gebeurt met een laaggeletterde ouders die formulieren voor de school van de kinderen moet invullen. Het wil willen, maar niet toegeven. Er is schaamte, smoesjes komen langs. De bril ligt zogenaamd nog thuis, of er is even geen tijd. Of het formulier wordt straks thuis wel even ingevuld. Uiteindelijk slaat de paniek toe, ook bij het kind. Ouders moeten uiteindelijk toch aangeven waarom het formulier nog niet ingeleverd is.

Wethouder Gert Vos vertelde dat hij het als een morele plicht ziet om mensen die moeite hebben met schrijven en lezen alle mogelijke gelegenheid te bieden op cursus te gaan. Dichtbij huis en zonder barrières. Daarvoor is het Taalhuis in Hoogeveen opgericht. De wethouder prijst het initiatief van de dorpscoöperatie, en de manier waarop deze problematiek in samenwerking met het Taalhuis aangepakt wordt.

Probleem

Dorpsregisseur Jacomijn de Jong vertelde in haar presentatie dat uit landelijk onderzoek blijkt dat Hollandscheveld 500 à 600 laaggeletterden heeft. Zeven vrijwilligers hebben in Hollandscheveld de cursus Taaldocent gevolgd. De Jong kon in de personen van Alja Kiers, Aly Bruins, Anda Rijs, André Roeland, Diana Huizing, Lien Siebering en Nelleke Groen nieuwe docenten voorstellen. Bovendien deed zij een oproep aan laaggeletterden in het dorp. ‘Schroom niet, neem contact op.’ Jacomijn de Jong is te bereiken via 06-23211010.