Samenleven in Hollandscheveld

webmaster
Posted in Home

Samenleven in Hollandscheveld met goede zorg en welzijn

In Hollandscheveld werken we samen in  het project Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) . Dit betekent regelruimte hebben om gezamenlijk een nieuwe invulling te geven aan de zorg voor en met elkaar.  In het project willen we  een aantal merkbare voordelen voor elkaar krijgen:

  • Er is één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp.
  • Er is één  medewerker (de maotwarker) die bij u over de vloer komt die met u samen bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is.
  • Daar waar mogelijk lossen inwoners hulpvragen zelf en met elkaar op.

Een nieuwe manier van werken

De maotwarker van DOS Hollandscheveld gaat na uw aanmelding met u in gesprek over uw vraag en over uw thuissituatie en werkt met u en uw naasten samen om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Samen komt u tot een plan voor zorg en ondersteuning die past bij uw thuissituatie. Hierin worden ook de taken opgenomen die uw netwerk vervult of die door vrijwilligers worden verricht.

DOS Hollandscheveld is er voor

  • Kwetsbare inwoners 18+, woonachtig in Hollandscheveld e.o., thuiswonend.
  • Waarbij sprake is van een (professionele) hulpvraag aan de dorpscoöperatie of deelnemende zorgaanbieders.
  • Met bereidheid tot deelname aan het project.

Contact

Heeft u een hulpvraag en wilt u graag in gesprek met een van de maotwarkers?

In verband met alle maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen houden de maotwarkers tot nader bericht nog geen spreekuur. Maar u kunt van 4 mei tot en met 29 mei wel gebruikmaken van de telefonische bereikbaarheid op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-17.00.

Telefoonnummer 0528 200567

In juni hopen we te kunnen starten met een spreekuur en met de telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag.

U kunt de maotwarker ook benaderen als u zich zorgen maakt over iemand in uw directe omgeving.

DOS Hollandscheveld is een samenwerkingsproject van Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, Icare, Buurtzorg, Beter Thuis Wonen en NNCZ Thuiszorg Hollandscheveld (WZC Beatrix), Gemeente Hoogeveen,  Zilveren Kruis zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zorgkantoor

Spreekuur Dorpsregisseur

webmaster
Posted in Home

SPREEKUUR DORPSREGISSEUR WEER VAN START, MAAR WEL OP AFSPRAAK

Beste inwoners van Hollandscheveld. 

Wat een bijzondere en moeilijke tijd maken we met z’n allen door. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. De afgelopen weken heb ik vanuit huis zo goed mogelijk mijn werk gedaan. Dit lukt maar ik mis wel het echte contact. De verbinding waar de coöperatie voor staat is er gelukkig nog steeds maar moeten we samen wel op een andere manier vorm geven. De afgelopen weken is er op de donderdag geen spreekuur geweest. 

Goed nieuws: vanaf donderdag 30 april kunt u op afspraak tussen 9.30 uur en 12 uur langskomen in het Anker. We hebben de nodige maatregelen genomen om het voor iedereen veilig te houden.

Ik wil iedereen oproepen ook zelf alle veiligheidsmaatregelen goed te blijven naleven. Denk vooral niet dat dit virus al bijna overwonnen is en wij onze gang weer kunnen gaan. Dan zouden wij met elkaar wel eens van de koude kermis thuis kunnen komen.

 U kunt mij bellen voor een afspraak op het bekende telefoonnummer 06-2321 1010.
Ik hoor en zie u graag!

Hartelijke groet Jacomijn de Jong

Maotwarkers

webmaster
Posted in Nieuws

Op de foto staan de verpleegkundigen Gerlinde Bruinenberg van NNCZ/Beatrix, Daisy Kikkert van Buurtzorg, Tineke Massier en Marit Benjamins van Icare en Rolanda den Boon van Beter Thuis Wonen en ook de dorpsregisseur Jacomijn de Jong. Naast hun functie van verpleegkundige en dorpsregisseur werken ze allemaal als ‘maotwarker’ met elkaar samen om de zorgverlening aan kwetsbare inwoners van Hollandscheveld verder te verbeteren. De naam maatwerker is verdrentst naar maotwarker met als betekenis dat zij in de samenwerking elkaars maatjes zijn en ook het maatje van de inwoners aan wie ze zorg verlenen. Een andere betekenis die je aan maotwarker kunt toekennen is, dat zorgverlening een kwestie is van het hanteren van de menselijke maat. De maotwarkers houden bij toerbeurt hun dagelijkse spreekuur in Dorpscentrum ’t Anker. Op 4 maart hebben ze hiervoor de sleutel in ontvangst genomen. Op het moment dat de foto werd genomen hadden de maotwarkers net hun sleutel getest.