Isolatiesubsidie voor Drenten met inkomen rond sociaal minimum in oktober beschikbaar

webmaster
Posted in Nieuws

Drentse inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum, kunnen vanaf maandag 3 oktober 2022 subsidie aanvragen voor spouwmuur- of bodemisolatie.  De subsidie is bedoeld voor inwoners met een koopwoning en een minimum inkomen per jaar van € 21.335,– bij een woning met één eigenaar- of € 29.598,– bij een woning met meerdere eigenaren.
Inwoners die subsidie aanvragen krijgen maximaal € 2.500,- subsidie voor isolatiemaatregelen. Dit bedrag komt niet op rekening van de woningeigenaar zelf, maar gaat rechtstreeks naar het bedrijf dat de isolatiemaatregelen uitvoert. In de meeste woningen kan voor dit bedrag de gehele isolatiemaatregel uitgevoerd worden.

In totaal is € 2 miljoen beschikbaar voor het uitvoeren van spouwmuur- en bodemisolatie in Drenthe. Hiervan is € 1 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten en € 1 miljoen door de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe. Dat betekent dat ook inwoners van de gemeente Hardenberg een aanvraag in kunnen dienen.

Via een vragenlijst op de website gewoonzodrenthe.nl kunnen Drenten die graag willen isoleren vanaf maandag 3 oktober a.s. kijken of ze in aanmerking komen voor de subsidie. Na aanmelding komt een isolatie-adviseur langs om te kijken welke vorm van isolatie geschikt is voor de woning. Vervolgens zorgt deze adviseur voor een offerte en het indienen van de aanvraag samen met de woningeigenaar. ”Op deze manier willen wij de inwoners die een aanvraag doen zoveel mogelijk ontzorgen. En woningeigenaren hebben de garantie dat de werkzaamheden worden uitgevoerd en hoeven niet zelf te betalen”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

De subsidieregeling is door de provincie Drenthe in het leven geroepen, omdat voor veel Drentse woningeigenaren met een laag inkomen een hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis dagelijkse realiteit is. Daar komen de stijgende energiekosten van de afgelopen periode nog bij. Verduurzaming van de woning kan helpen, maar dat vraagt om een investering en omdat dit juist voor deze groep lastig is, wil de provincie met deze regeling daarbij helpen. Daarnaast wil de provincie ook andere woningeigenaren in Drenthe helpen en ontzorgen bij isolerende maatregelen. De provincie werkt samen met gemeenten en het Drents Energieloket aan een programma om inwoners te adviseren over slimmer, sneller en socialer isoleren. Het doel is om de isolatie te versnellen en de Drentse huiseigenaren op een goede manier te begeleiden van advies naar actie.

Dorpsregisseur vertrekt.

webmaster
Posted in Home

De dorpsregisseur van ons dorp Jacomijn de Jong heeft per 1 september a.s. een nieuwe baan aanvaard. Met ingang van deze datum zal ze dan ook als onze dorpsregisseur stoppen. Jacomijn doet haar werkzaamheden nog steeds met overgave. Dit is niet de reden van haar vertrek, maar zij vindt dat ze na bijna 7 jaar toe is aan een andere baan.
Het bestuur vindt het spijtig dat Jacomijn vertrekt, maar respecteert vanzelfsprekend haar keuze. Wij hopen van ganser harte dat zij met net zo veel plezier en met evenveel succes haar nieuwe baan bij de gemeente De Wolden zal vervullen. Gesprekken over haar opvolging zijn inmiddels opgestart. Nadere berichten hierover volgen zo spoedig mogelijk.

Samenleven in Hollandscheveld

webmaster
Posted in Home

Samenleven in Hollandscheveld met goede zorg en welzijn

In Hollandscheveld werken we samen in  het project Domein Overstijgende Samenwerking (DOS) . Dit betekent regelruimte hebben om gezamenlijk een nieuwe invulling te geven aan de zorg voor en met elkaar.  In het project willen we  een aantal merkbare voordelen voor elkaar krijgen:

  • Er is één loket waar inwoners terecht kunnen voor alle vormen van zorg en hulp.
  • Er is één  medewerker (de maotwarker) die bij u over de vloer komt die met u samen bepaalt welke zorg en ondersteuning nodig is.
  • Daar waar mogelijk lossen inwoners hulpvragen zelf en met elkaar op.

Een nieuwe manier van werken

De maotwarker van DOS Hollandscheveld gaat na uw aanmelding met u in gesprek over uw vraag en over uw thuissituatie en werkt met u en uw naasten samen om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Samen komt u tot een plan voor zorg en ondersteuning die past bij uw thuissituatie. Hierin worden ook de taken opgenomen die uw netwerk vervult of die door vrijwilligers worden verricht.

DOS Hollandscheveld is er voor

  • Kwetsbare inwoners 18+, woonachtig in Hollandscheveld e.o., thuiswonend.
  • Waarbij sprake is van een (professionele) hulpvraag aan de dorpscoöperatie of deelnemende zorgaanbieders.
  • Met bereidheid tot deelname aan het project.

Contact

Heeft u een hulpvraag en wilt u graag in gesprek met een van de maotwarkers?

In verband met alle maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen houden de maotwarkers tot nader bericht nog geen spreekuur. Maar u kunt van 4 mei tot en met 29 mei wel gebruikmaken van de telefonische bereikbaarheid op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-17.00.

Telefoonnummer 0528 200567

In juni hopen we te kunnen starten met een spreekuur en met de telefonische bereikbaarheid van maandag tot en met vrijdag.

U kunt de maotwarker ook benaderen als u zich zorgen maakt over iemand in uw directe omgeving.

DOS Hollandscheveld is een samenwerkingsproject van Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt, Icare, Buurtzorg, Beter Thuis Wonen en NNCZ Thuiszorg Hollandscheveld (WZC Beatrix), Gemeente Hoogeveen,  Zilveren Kruis zorgverzekeraar en Zilveren Kruis zorgkantoor

Spreekuur Dorpsregisseur

webmaster
Posted in Home

SPREEKUUR DORPSREGISSEUR WEER VAN START, MAAR WEL OP AFSPRAAK

Beste inwoners van Hollandscheveld. 

Wat een bijzondere en moeilijke tijd maken we met z’n allen door. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. De afgelopen weken heb ik vanuit huis zo goed mogelijk mijn werk gedaan. Dit lukt maar ik mis wel het echte contact. De verbinding waar de coöperatie voor staat is er gelukkig nog steeds maar moeten we samen wel op een andere manier vorm geven. De afgelopen weken is er op de donderdag geen spreekuur geweest. 

Goed nieuws: vanaf donderdag 30 april kunt u op afspraak tussen 9.30 uur en 12 uur langskomen in het Anker. We hebben de nodige maatregelen genomen om het voor iedereen veilig te houden.

Ik wil iedereen oproepen ook zelf alle veiligheidsmaatregelen goed te blijven naleven. Denk vooral niet dat dit virus al bijna overwonnen is en wij onze gang weer kunnen gaan. Dan zouden wij met elkaar wel eens van de koude kermis thuis kunnen komen.

 U kunt mij bellen voor een afspraak op het bekende telefoonnummer 06-2321 1010.
Ik hoor en zie u graag!

Hartelijke groet Jacomijn de Jong