Op de foto staan de verpleegkundigen Gerlinde Bruinenberg van NNCZ/Beatrix, Daisy Kikkert van Buurtzorg, Tineke Massier en Marit Benjamins van Icare en Rolanda den Boon van Beter Thuis Wonen en ook de dorpsregisseur Jacomijn de Jong. Naast hun functie van verpleegkundige en dorpsregisseur werken ze allemaal als ‘maotwarker’ met elkaar samen om de zorgverlening aan kwetsbare inwoners van Hollandscheveld verder te verbeteren. De naam maatwerker is verdrentst naar maotwarker met als betekenis dat zij in de samenwerking elkaars maatjes zijn en ook het maatje van de inwoners aan wie ze zorg verlenen. Een andere betekenis die je aan maotwarker kunt toekennen is, dat zorgverlening een kwestie is van het hanteren van de menselijke maat. De maotwarkers houden bij toerbeurt hun dagelijkse spreekuur in Dorpscentrum ’t Anker. Op 4 maart hebben ze hiervoor de sleutel in ontvangst genomen. Op het moment dat de foto werd genomen hadden de maotwarkers net hun sleutel getest.