Vul hier de gegevens in om u aan te melden als lid van onze Dorpscoöperatie Hollandscheveldverbindt.
hiernaast kunt u het formulier ook downloaden.

Naam incassant: Dorpscoöperatie HollandscheveldVerbindt
Adres incassant: Riegshoogtendijk 47 Postcode incassant: 7913 AA
Woonplaats incassant: Hollandscheveld Incassant ID: NL56ZZZ622059350000
Kenmerk machtiging**:Uw IBAN-rekeningnr. zal gelden als kenmerk van de machtiging.