Van de Dorpsregisseur

webmaster
Posted in Dorpsregisseur

Vrijwilligers voor tuinklussen gezocht

Op dit moment is er regelmatig vraag naar hulp in de tuin. Het gaat vaak om kleine klussen van schoffelen, een struik snoeien of een stukje omspitten. Helaas is de groep tuinvrijwilligers om verschillende redenen kleiner geworden. Wie kan er helpen? Alle hulp is welkom!

Samen er op uit
Samen eten is gezelliger. Daarvoor heb ik vorige keer een overzicht gegeven van alle momenten dat u in Hollandscheveld ergens kunt aanschuiven. Van harte welkom om eens mee te eten.
Maar wat als u alleen bent en graag naar het theater wilt? Of naar een mooie film in de bioscoop? Alleen gaan kan maar is niet zo gezellig. Er zijn vrijwilligers die graag mee gaan. Er kan ook een oproep worden gedaan om met een aantal mensen samen te gaan.

Heeft u wensen laat het mij dan weten. Samen komen we verder!

Project ‘Gezond en Fit ouder worden’ in Hollandscheveld

Aan de start van het nieuwe seizoen gaat het succesvolle project ‘Gezond en Fit ouder worden’ in Hollandscheveld van start. Dit beweeg-en leefstijlprogramma heeft al in veel dorpen en wijken van de gemeente Hoogeveen en De Wolden gezorgd voor meer bewegende senioren. Het project zorgt enerzijds voor een betere conditie en vitaliteit van de deelnemers en anderzijds zorgt de gezelligheid van het met elkaar bewegen voor meer sociale contacten.

In de tweede week van september krijgen de inwoners van Hollandscheveld in de leeftijd van 65 t/m 85 jaar een brief van de gemeente met een uitnodiging om deel te nemen aan een fittest. Deze vindt plaats op woensdag 25 september 2019  in Het Anker. Na afloop van de fittest kunt u zich aanmelden voor een gratis vervolgtraject van 10 weken of aansluiten bij de vele bestaande beweeggroepen voor senioren in Hollandscheveld. Voor de kwetsbare deelnemers van de fittest is er de mogelijkheid om een cursus valpreventie te gaan volgen. Het project wordt georganiseerd door de sportfunctionarissen senioren van de gemeente Hoogeveen en wordt ondersteund door de huisartsen, fysiotherapie Hollandscheveld, thuiszorgorganisaties, verschillende (sport) organisaties, welzijnswerk en de dorpscoöperatie. Als u alvast meer informatie hier over wilt hebben kunt u mij bellen.

Op naar 800 leden

De dorpscoöperatie is blij met haar 775 leden! Samen zorgen wij ervoor dat de leefbaarheid in het dorp behouden blijft en waar mogelijk vergroot. We zien wel dat de gemiddelde leeftijd van onze leden hoog is. Daarom een oproep aan alle inwoners van Hollandscheveld van 18 jaar en ouder die nog geen lid zijn:  Word lid! Voor 10,00 € per persoon per jaar ( en 17,50 € voor een echtpaar) ondersteunt u het werk van de dorpscoöperatie.

Ons doel is om aan het einde van dit jaar 800 leden te hebben. Het 800e-ste lid ontvangt een leuke attentie.

Jacomijn de Jong Telefoon: 06-2321 1010

Administratief advies en hulp

webmaster
Posted in Dorpsregisseur

In 2018 hebben vrijwilligers van de dorpscoöperatie in het kader van onze actie kanskaart, huis aan huis een kanskaart bezorgd en weer opgehaald. Inwoners van wie wij de kanskaart ingevuld terugontvingen werden vervolgens bezocht door één van onze vrijwilligers. Samen gingen ze dan aan de slag om te bekijken voor welke financiële voorziening de betrokkene in verband met een laag inkomen misschien in aanmerking komt en regelden dan hiervoor de formaliteiten.

Deze service blijven wij verlenen, maar wij komen niet opnieuw met een kanskaart langs. Het initiatief ligt nu bij de inwoners. Als u aan de bel trekt bij Jacomijn de Jong, omdat u graag opnieuw hulp wilt bij het aanvragen van uitkeringen, het invullen van formulieren enz., dan kunt u bellen naar Jacomijn de Jong. (telefoonnummer 06 – 2321 1010)      

Alleen de gemaakte kosten worden vergoeden

De vrijwilliger hoeft geen vergoeding te hebben, maar u betaalt natuurlijk wel de kosten van materialen en voor het vervoer een vergoeding per kilometer van € 0,30. Voor een rit die korter is dan 10 km. betaalt u € 3,00.

 Geen concurrentie met professionals

Wij willen natuurlijk niet concurreren met professionals. Daarom komen grotere klussen niet in aanmerking. Het is lastig om hiervoor in z’n algemeenheid een grens aan te geven.  Daarvoor is het nodig uw concrete vraag met Jacomijn te bespreken.

Diensten en klussen door vrijwillgers

webmaster
Posted in Dorpsregisseur

Leden van de dorpscoöperatie kunnen contact opnemen met de dorpsregisseur als er een dienst of een klus geklaard moet worden. De dorpsregisseur kan hiervoor een beroep doen op circa 120 inwoners die zich bereid hebben verklaard om allerlei diensten en klussen te verrichten voor mede-inwoners die niet meer zelf in staat zijn om kleine klussen in of rond huis te doen en bijvoorbeeld ook geen handige (schoon)zoon, (schoon)dochter of iemand anders in de buurt hebben.

De diensten die vrijwilligers aan mede-bewoners kunnen verlenen zijn:

 • zo nu en dan een bezoek brengen om wat met elkaar te praten en samen koffie te drinken
 • samen boodschappen doen of er alleen voor zorgen dat de boodschappen in huis komen
 • een wandelingetje maken of een rondje fietsen (kan ook met een elektrische duofiets)
 • vervoer met de auto van de vrijwilliger naar bijvoorbeeld het ziekenhuis, huisarts of zo nu en dan een autotochtje om er eens even ‘uit’ te zijn of voor het afleggen van een familiebezoekje

Als wij het in dit verband hebben over klussen, dan denken wij aan:

 • kleine reparaties in huis, zoals bijvoorbeeld een deur die niet goed scharniert, een drempel die los ligt of voor de veiligheid verwijderd moet worden, een snoertje vervangen of verlengen, een stekker aanzetten, een lamp vervangen
 • een knoop aanzetten, een zoom inleggen
 • een computer aansluiten, programma’s installeren, bestanden opruimen
 • in- of afstellen van een telefoon en een televisie
 • kleine klussen rondom huis, zoals een schutting of een tuinhekje repareren, kleine schilderklusjes
 • eenvoudig tuinonderhoud, zoals na de winter de tuin weer in orde maken of voor de winter de tuin ‘winterklaar’ maken
 • een fietsband plakken

Hebt u concrete vragen hierover, schroom niet neem dan contact op met Jacomijn de Jong (telefoonnummer 06 – 2321 1010)

WMO

webmaster
Posted in Dorpsregisseur

De dorpsregisseur is bevoegd alle meldingen en verzoeken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van alle inwoners in behandeling te nemen. Tevens is zij bevoegd een zelfstandig besluit te nemen of en zo ja, in hoeverre een verzoek wordt gehonoreerd.  Voor ondersteuning vanuit de Wmo maakt het dus niet uit of u lid of geen lid bent van de dorpscoöperatie.

Heel Hollandscheveld telt

webmaster
Posted in Projecten

Onder deze noemer hebben wij in de afgelopen jaren  bijeenkomsten gehouden op locatie waarvoor telkens de bewoners van een aantal straten huis aan huis werden uitgenodigd. Zo hebben wij met bijeenkomsten in Het Allee, De Veldershof, Concordia, WZC Beatrix en ’t Anker alle inwoners benaderd. Onze opzet hiervan was om in een vroeg stadium van inwoners te horen of men al wensen/problemen heeft of dat men in de (nabije) toekomst wensen/problemen verwacht omtrent hun leefomstandigheden. En om te bespreken of en zo ja hoe wij daar samen iets aan zouden kunnen doen. De belangstelling voor deze bijeenkomsten was ‘zachtjes gezegd’ niet overweldigend, maar een aantal inwoners gaf aan een persoonlijk gesprek wel op prijs te stellen. Met de betreffende inwoners hebben twee van onze vrijwilligers in overleg met onze dorpsregisseur deze gesprekken gehouden en de resultaten aan haar teruggekoppeld. Wie hierover een gesprek wil kan bellen met dorpsregisseur Jacomijn de Jong (telefoon 06 – 2321 1010)