1. De coöperatieve vereniging is in 2014 opgericht bij notariële akte. In deze akte zijn tevens de statuten opgenomen.

2. Het bestuur van de dorpscoöperatie bestaat vanaf de oprichting uit vijf personen, te weten: Aly Bruins, Peter Dekker, Willem Kip, Wim Kleine en Jan de Vries.

3. De jaarvergadering wordt elk jaar in het voorjaar gehouden.

4. Het aantal leden schommelt tussen de 750 en 800 leden. Elke inwoner van Hollandscheveld boven de 18 jaar kan zich als lid aanmelden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00 per persoon. Voor elke medebewoner bedraagt de contributie vervolgens € 7,50 per jaar. Voor het aanmeldingsformulier Klik hier